کار در اپونی تک

استخدام در اپونی تک


کار در اپونی تک

اپونی تک تمایل به همکاری با افراد کوشا و خلاق، مسئولیت پذیر، منضبط و با انگیزه، جهت فعالیت در محیطی آرام و پویا، زیر نظر متخصصین و افراد زبده را دارد. در صورتیکه قصد پیوستن به مجموعه اپونی تک را دارید می توانید رزومه خود را با درج کد مربوط به هر فرصت شغلی در subject ایمیل، به آدرس ارسال نمایید.

کار در اپونی تک زندگیست


کار در اپونی تک

اپونی تک محیطی است با میانگین هشت ساعت کار مفید در روز، جدی در عین صمیمیت، متعهد به ارزشهای اخلاقی بیش از هر چیز، امن و آرام بخش و امیدوار کننده برای کارکنانی که در واقعیت می بینند می توان با رقابت سالم و کار سالم نه تنها پیشرفت کرد بلکه پیشی گرفت. سایر محورهای زندگی کارکنان اپونی تک، به تبع سلامت محور اصلی یعنی کار ، طبیعتاً و با دید حمایتی مدیریت شرکت اپونی تک از چنین افرادی سامان خواهد گرفت و نیز رشد خواهد کرد. دقت و هوشیاری بالا، روحیه استقامت و استواری، پشتکار، نوآوری و تعهد، از مشخصه های افرادیست که شایسته تر محسوب می گردند.

مراحل استخدام:


کار در اپونی تک
  • ارسال درخواست همکاری
  • هماهنگی زمان مصاحبه
  • مصاحبه
  • خواندن آئین نامه انظباطی و شرایط استخدام
  • عقد قرارداد در صورت موافقت طرفین بطور مشاوره 3 ماهه
  • عقد قرارداد یکساله (موقت)