عدم استفاده ازOpen-Source ها

عدم استفاده ازOpen-Source ها

سیستم مدیریت محتوا  رایگان همانند وردپرس،جوملا و .. به دلیل عدم پشتیبانی صحیح مشکلات فراوان امنیتی را برای کاربران به وجود می آورد و به دلیل عدم آشنایی عمده کاربران به راحتی هک می شوند.